• Internet
 • Nabídka služeb
 • Obchodní podmínky
 • Časté dotazy
 • Linux
 • Technologie
 • Dokumenty
 • Kontakty
 • Rychlý kontakt
  Stanislav Lorenc
  +420 775 378 265
  informace@cernovice.net
 • Novinky a aktuality
  21.2.2013
  Spuštění projektu OmISP.cz
  29.11.2012
  Spuštění projektu Fit-Book.cz
  30.6.2011
  Služby VIP Ulož.to ZDARMA pro klienty Cernovice.net
  14.6.2011
  Na celé sítí Cernovice.Net, na Černovicku úspěšně proběhlo přečíslování a přechod na síť plně routovanou síť je nyní plně spravována protokolem OSPF. Při této příležitosti se podařilo z páteřní infrastruktury odstranit i několik aktivních prvků, což má za následek zvýšení spolehlivosti, a rychlosti síťe. V Černovicích se tak odezva do NIX.CZ pohybuje na stabilní hodnotě 5ms na koncovém zařízení klienta! V nejodlehlejších částech síťě se potom dostáváme na hodnotu 6ms.
  1.6.2011
  Do nabídky služeb je nově zařazen prodej a instalace satelitní televize Skylink.
  1.5.2011
  Spuštění poskytování telekomunikačních služeb v Pelhřimově.
  1.3.2011
  Rychlost připojení do internetu v Černovicích navýšena 200Mbit v licencovaném pásmu 11GHz.
  Odezva do NIXu snížena na krásných 5ms přímo ve Vaší domácnosti.

Dostupné technologie v síti Černovice.NetTechnologie Rychlost D/U Inzerovaná Maximální Běžná Minimální
FTTH GPON, FTTH P2P, FTTB 1Gzákladnídownload300 Mbps300 Mbps270 Mbps90 Mbps
FWA 80GHz FDD 1G
 upload300 Mbps300 Mbps270 Mbps90 Mbps
 vysokádownload1Gbps1Gbps900 Mbps300 Mbps
  upload1Gbps1Gbps900 Mbps300 Mbps
FTTB 100M, FWA 80 GHz FDD  100Mzákladnídownload100 Mbps100 Mbps80 Mbps30 Mbps
FWA 80GHz TDD, FWA 10, 17, 24, Licence
 upload100 Mbps100 Mbps80 Mbps30 Mbps
 vysokádownload200 Mbps
200 Mbps180 Mbps60 Mbps
  upload200 Mbps200 Mbps180 Mbps60 Mbps
WiFizákladnídownload30 Mbps30 Mbps18 Mbps9 Mbps
  upload10 Mbps10 Mbps6 Mbps3 Mbps
 vysokádownload40 Mbps40 Mbps24 Mbps12 Mbps
  upload10 Mbps10 Mbps6 Mbps3 Mbps

Vysvětlivky

Vysvětlení použitých termínů
Rychlost stahování - D - download
Rychlost nahrávání - U - upload 
Maximální / Inzerovaná - maximální odhadovaná rychlost vzhledem k použité technologii
Minimální - rychlost, na kterou může klesnout běžná rychlost po velmi omezenou dobu a v době vytížení sítě
Běžná - rychlost, kterou by mohl Účastník očekávat a reálně dosahovat většinu času využití služby při stahování a nahrávání dat
Základní - rychlost, která je nabízena v základu každému Účastníkovi
Vysoká - vyšší rychlost, kterou si může Účastník zvolit, výše její ceny je stanovena dle platného Ceníku

Výše uvedené údaje (Mbps) znamenají, že za 1 s se stáhne uvedený objem dat, tj.: Mbps = megabit za sekundu.
Poskytovatel neomezuje objem stahovaných dat (nestanovil datový objem) a nesnižuje tak rychlost stahování ani nahrávání dat. Odchylka od inzerované rychlosti nemá zásadní vliv na výkon práva Účastníka na přístup k informacím a obsahu a jejich šíření, využívání a poskytování aplikací a služeb a využívání koncového zařízení podle svého vlastního výběru, a to bez ohledu na polohu koncového uživatele nebo Poskytovatele či polohu, původ nebo určení dané informace, obsahu, aplikace nebo služby, a to prostřednictvím své služby přístupu k internetu. Reálný dopad je takový, že vyhledávaná informace, popř. využívaná služba může být načtena rychleji, případně pomaleji.

Definice odchylek

Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut. Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.

V případě odchylky dle všeobecného oprávnění č. VO-S/1/08.2020-9 skutečného výkonu služby přístupu k internetu, zejména pokud jde o rychlost, od stanovených parametrů, je zákazník oprávněn reklamovat poskytovanou službu. Reklamaci vystaveného vyúčtování lze uplatnit do 2 měsíců od doručení vyúčtování, resp. zpřístupnění vyúčtování sjednaným způsobem, a reklamaci poskytnuté služby do 2 měsíců od jejího poskytnutí. Reklamace se provádí písemně u poskytovatele, osobně v jeho provozně nebo telefonicky, případně i jiným způsobem, pokud to poskytovatel umožňuje, jinak právo zanikne. Podání reklamace nemá odkladný účinek vůči splnění povinnosti uhradit vyúčtovanou cenu, tuto je zákazník povinen uhradit ve lhůtě splatnosti. Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. V případě, že je třeba projednat reklamaci se zahraničním provozovatelem, bude Zákazník vyrozuměn o vyřízení reklamace do 2 měsíců od dne jejího doručení. Pokud Zákazník nebude s vyřízením reklamace souhlasit, může do jednoho měsíce od vyřízení reklamace uplatnit námitky proti vyřízení reklamace u Českého telekomunikačního úřadu.

Valid XHTML 1.0 Strict

Stanislav Lorenc ~ www.cernovice.net